Test pro horolezce

Při listování starými Hotejly narazil jsem ve čtvrtém čísle ročníku 1977 na takový testík, tak snad nebude nikomu vadit, když ho zde přepíšu....

Snad každý z nás touží po dokonalosti. Vám, kteří jste svoji ctižádost založili na oblast horolezeckou či vysokohorsky-turistickou, předkládáme test, jenž má prověřit nejen Vaše lezecké schopnosti a předpoklady k nim, ale především Vaši adaptabilitu, bystrost, odolnost a jiskrnost úsudku. Test odhalí všechny Vaše podstatné nedostatky a spolehlivě vytypuje ty, kdo jsou schopni v horách přežít a kdo ne.

Přistupujte proto k řešení testu se vší zodpovědností, v plné koncentraci mysli. Pracujte samostatně, neopisujte! Test je zcela anonymní a jeho výsledků nebude v žádném případě použito proti Vám. Vaším úkolem je definovat 18 pojmů. U každého z nich jsou 3 varianty, z nichž pouze jedna je správná. Variantu, pro kterou se rozhodnete, označte kroužkem.

1. SOKOLÍK je
a) mládě sokola stěhovavého 2 body
b) jonák čackého vzezření 1 bod
c) technika lezení s vyvěšeným těžištěm 3 body

2. TERYNA je
a) vysokohorská chata v Malé Studené dolině 3 body
b) krytá nádoba na polévku 2 body
c) fenka teriéra 1 bod

3. MUŽÍK je
a) záludný lesní skřítek 2 body
b) carský poddaný 1 bod
c) kamenný ukazatel cesty 3 body

4. GRAMINER je
a) švýcarský plísňový sýr 2 body
b) zařízení pro záchranné práce 3 body
c) fekální vůz 1 bod

5. KARABINA je
a) cestovní výprava opatřená velbloudy
v pouštních oblastech Asie a Afriky 1 bod
b) palná zbraň 2 body
c) pérem zajištěné kovové poutko, které
zpravidla samočinně nelze otevřít 3 body

6. KULOÁR je
a) veřejný pánský záchodek, též močírna 1 bod
b) skalní žleb 3 body
c) část konferenční síně, sloužící k živé
a plodné soudružské diskusi 2 body

7. LOKR je
a) nezřízený pijan 1 bod
b) kávová sedlina 2 body
c) uvolněný kámen 3 body

8. FICHTLE je
a) dívka nevalné pověsti, coura 1 bod
b) nos mimořádných rozměrů, srpovitého tvaru 2 body
c) horolezecká skoba 3 body

9. MAČKY jsou
a) hry lásky 1 bod
b) slovenská děvčata 2 body
c) stoupací železa 3 body

10. SLAŇOVÁNÍ je
a) středověký způsob popravy 2 body
b) sestup po laně 3 body
c) houfování laní v době jelení říje 1 bod

11. PRUSÍK je
a) škrtící smyčka 3 body
b) Němec malého vzrůstu 1 bod
c) houba odporného zápachu 2 body

12. DIRETTISSIMA je
a) krátká hudební skladba zpravidla
dramatického až tragického obsahu 1 bod
b) přímá cesta k vrcholu 3 body
c) prudký střevní katar 2 body

13. PIKL je
a) měrná jednotka intrikánství 1 bod
b) textilní materiál k výrobě dámského prádla 2 body
c) horolezecký cepín 3 body

14. RAJBUŇK je
a) lidový tanec z Moravského Slovácka 1 bod
b) loupežné přepadení 2 body
c) cesta na tření 3 body

15. BIVAK je
a) ženské poprsí 1 bod
b) kříženec býka s klokanem 2 body
c) nouzové nocování ve volné přírodě 3 body

16. KLETRÁK je
a) paklíč k otevíraní nedobytných pokladen 2 body
b) horolezecký batoh 3 body
c) člověk živící se dojídáním zbytků
v závodech veřejného stravování 1 bod

17. TANAPÁK je
a) dotěrný tropický pták živící se mršinami 1 bod
b) kartáč na hřebelcování koní 2 body
c) strážce Tatranského národního parku 3 body

18. PYTEL je
a) nádoba na odchyt zajíců 2 body
b) lezecký neúspěch 3 body
c) vulgární označení mírně povislé
části mužských genitálií 1 bod

Sečtěte získané body. Pro Vás, kteří jste získali celkem 36-54 bodů, platí hodnocení A, pro Vás, kteří jste získali celkem 18 - 35 bodů, platí hodnocení B.

Za vědeckou správnost ručí
Milan Turba

Hodnocení A:

Vaše rozhodnutí věnovat se horolezeckému sportu je tragický omyl. Vzhledem k Vašim ubohým schopnostem a lítost budící tělesné schránce byste se daleko lépe vyjímal ve společnosti kuželkářů, filumenistů či vegetariánů. Jste postrachem hor, trpíte klaustrofobií, ve stěnách depresemi, na vrcholech průjmem. Skobujete i na magistrále, kácíte se, padáte ze schodů, tlučete se do čela kladivem, do spacáku lezete hlavou napřed. Je div, že jste dosud živ. Pijete vodu a bojíte se tmy. Sbíráte vrcholové knížky, lezete po čtyřech a okusujete kleč.
Jste žalostný břídil. Pokud jste schopen poznat, co je to lano, pak Vám doporučujeme, abyste se na něm co nejrychloeji oběsil!

Hodnocení B:

Blahopřejeme Vám k úspěchu - jste fantastický talent. Pokud Vaše jméno dosud nezáří na vrcholech Mt. Everestu, Makalu a Nanga Parbat, pak je to pouze proto, že jste zatím neměl čas. Během příštích dnů to hladce dohoníte. Pohnete historií hor.
Nerozumíte sice ničemu, ale umíte se rozhodnout. Věříte si. Moc. A ve všem. Jste popřením gravitace. Lezete lehce, s rukou v kapse, s cigárkem nedbale visícím v koutku úst. Skoby Vám nejsou k ničemu. Lano též. Neznáte únavu, necítíte mráz. Netrápí Vás žízeň, hlad ani sexuální pud. Nemyslíte na nic - jen na vrcholy. Jste práskač nad práskače, jednička, hvězda, frajer, jste génius! Čest Vaší památce!

1 comment:

Anonymous said...

nevím jak si mám představit skobu fichtli... jinak poku, to mi budeš muset naky hotejly pučit! kdes k tomu přišel?
asu