První březnová neděle

Lezci vylézají z nor a rozlézají těla a mysl v prosluněném Sloupu. Je třeba setřást skalní nejistotu a zahnat strachy.... 
repre v Mladých Italech (foto Mistr Louka)
exponovaný Duralový kout (foto Stračes)
Janzen: "Bruno počkej, podíváme se, jak Pokáč spadne" (foto Mistr Louka)

2 comments:

Anonymous said...

Hehehe, bozi!

Rada

Anonymous said...

Famozni kolaze!
Petrajz