Krkavčí skála II

Ještě než začnu s Krkavčí skálou, musím se zmínit o úterním Sloupu, kde jsme Janisem zažili:
1. Romantické posezení s lahváčem u Hřebenáče, nad kterým vycházel Měsíc
2. Průstup Mrdopuchem, opravdu pěknou širočinou oznámkovanou sice pouze 5+, ale je to dobré lezení
3. Další neúspěšné pokusy v Překvapení a Rekonstrukci
4. Tomáše Mrázka ve Starých
No a ve středu jsme jeli ve složení Čert, Laďa, Katka a já na Krkavčí skálu.
Čert s Laďou mimo jiné cesty zkoušeli Bláznivou a já utvořil lezecké družstvo s Katkou a oblézali jsme krajinově krásné lehčí cesty, což bylo moc fajn. Na závěr jsem zkusil na OS Josemitskou (7+/8-) a po strašném boji u posledního jištění jsem již téměř za tmy cvakl řetěz. Kadopádně respekt Katce za trpělivé jištění. Těžko říct, zda jsem nahoře trochu neuhl doleva, ale myslím že ne. Zajímavé na tom je, že jsem k Josemitské nalézal Převískem a tam jsem si sedl a přitom by to mělo být za 7-. Holt Kras je Kras.A teď několik nelezckých zajímavostí:

Po cestě z Adamova se jede kolem Františčiné huti (Stará huť) která byla vystavena v r. 1732. Patřila k prvním vysokým pecím umožňující nepřetržitou tavbu surového železa. Koncem 18. století byla pec přestavěna a celý provoz uveden na vyšší technickou úroveň. V polovině 19. století prošla pec dalšími modernizacemi. Vzhledem k nedostatku dřevěného uhlí měla pec stále větší problémy konkurovat pecím na nerostná paliva. Na počátku sedmdesátých let 19. století byla proto výroba definitivně ukončena. Dnes je nejstarší dochovanou hutí ve střední evropě. Pro další dochované objekty patřící k hutím, byly hutě vyhlášeny v roce 1971 Památkovou rezervací. V budově dřívější modelárny je nyní stálá expozice železářství spravovaná Technickým muzeem v Brně. Expozice je v letní sezóně otevřena denně mimo pondělí.
Přírodní rezervace Býčí skála - Nejsevernější výskyt lesostepi s hadincem červeným (Echium rubrum Jacq.) a kavylem Ivanovým (Stipa joannis Čelak.)
Přírodní rezervace Josefovské údolí - četné chráněné druhy rostlin. Nejsevernější výskyt dubu pýřitého (Quercum pubescens Wild.). Výskyt kapradinky skalní (Woodsia ilvensis).

No comments: