Plzeň je skoro bezkonkurenční winner ankety:-)

Včerejšek byl vzpomínkovým dnem NASA na všechny muže a ženy, kteří položili své životy na oltář objevování vesmíru (NASA's Day of Remembrance). Bez těchto statečných lidí kdoví kde by jsme byli...bude se jednou lozit i ve vesmíru? Doporučuju výbornou povídku Stanislava Lema s názvem Neštěstí, kde robot Andal neodolal vábení žulové stěny a zabil se při pokusu o sólo výstup, kdy motivem byla u robota poměrně nezvyklá touha pouze zdolat stěnu. Malý úryvek z pasáže, kdy pilot Pirx opakuje jeho výstup (sice technické lezení, ale co:-) a hledá jej:

"Rozhlédl se. Pod chodidly měl čtyřcentimetrový výčnělek a nic víc - až po nejasnou, tmavou skvrnu komína, který jako by zval dovnitř, dělily ho od něho čtyři metry vzduchu a stěny tak kompaktní a strmé, jak jen to bylo možné. A to má být žula?! uklouzlo mu vyčítavě. Kdysi tu musela proudit voda, ano, její stopy, po nichž deska zčernala, dokonce viděl, i jednotlivé kapky, do pravé ruky vzal detektor a pokládal jej, hledal stopu. Slabě to pískalo. Byl tu! Andal tudy prošel. Ale jak? Pojednou spatřil malou skvrnku mechu šedého jak skála. Seškrábl jej. Malá štěrbina, ne větší jak nehet. Skoba nechtěla vlézt hloub než do poloviny, alei to byla spása. Trhl očkem - jak sedí? Jakžtakž seděla. Tak tedy - levou rukou za skobu a pomalu...Půlkou těla nakloněn do vzduchu, sklouzl nějak očima z komína, který vábil ke skoku, napůl otevřený, celý jakoby staletími stvořený pro tento jediný okamžik, který musel přijít. Pirxův pohled sletěl dolů jako kámen - až dospěl k modravé jiskře na šedě zamžené kresbě sesypu"...

Pěkný příklad toho, že ještě před pár lety si lidé nedovedli představit ani ve vzdálené budoucnosti schopnosti dnešní lezecké generace, která by to, co nedal ani robot Andal, přelezla asi sólo OS:-)

Včera na Arlington National Cemetery


Aandaal - Tamilská svatá a jediná žena Alvara z Vaishnavismu

No a cílem tohoto zápisu je oznámit co všichni vidíte, a to že Plzeň těsně porazila Čaj v naší anketě...čekal jsem tedy výraznější vítezství...no a jelikož zbývá ještě pár hodin do skončení, tak je dokonce možné, že Plzeň prohraje. Takže proto to raději píši teď, kdy je ještě první...Bacha na čaj! Berg Heil.

No comments: